T-SQL tədris planı

Modul Dərs Menyu adı Dərsin təsviri Təlim barədə ön söz Təlimin məqsədi, tədris planı, formatı 1 Verilənlər bazası ilə tanışlıq Verilənlər bazası nədir? 1.1. Verilənlər bazalarının modelləri və “relational database” termini Verilənlər bazası modelləri ilə qısa tanışlıq 1.2. Verilənlər bazalarına münasibətli yanaşma Cədvəllər arasında əlaqə yoxsa münasibət? 1.3. SQL nədir? SQL, T-SQL yoxsa PL/SQL? SQL […]