Exceldə Freeze menyusu ilə sətir və ya sütunların dondurulması

Exceldə bir neçə səhifəlik məlumatlarla işləyərkən növbəti səhifələrdə sütunların adları görünməsinə zərurət yaranır. Məsələn, aşağıdakı şəkilə baxsaq burda söhbətin nədən getdiyini bilmərik. Burada məsələ ondadır ki, sütun və sətirlərə nələrin yazıldığını bilmirik. Biz bu problemi aradan qaldırmaq üçün dondurma əməliyyatından istifadə etmək lazımdır. Vaxt itirmədən aşağıdakı əməliyyatları izləyək. 1. Hansı sütun və sətir dondurulacaqsa həmin […]