Əlaqəli yazılar

Constant vs Stable

İngilis dilindəki hər iki söz həm isim, həm sifət ola bilər.

1️⃣ İsim kimi

✍️“Stable” tövlə deməkdir.

✍️ “Constant” sabit kəmiyyəti ifadə edir.

2️⃣ Sifət kimi

Hər ikisi sabit mənasını verir, amma aralarında cüzi fərq var. “Constant” heç vaxt dəyişməyən mənasındadır. “Stable” sözü isə nisbi dəyişməzliyi ifadə edir, az da olsa, dəyişiklik ola bilər.

🖋️You save more fuel if you drive at a constant speed – Sabit sürətlə sürsən, yanacağa daha çox qənaət edərsən.

🖋️ Fuel prices have become more stable after several increases last year. – Yanacaq qiymətləri keçən il bir neçə dəfə artandan sonra daha sabit olub.

Hazırladı: Madam Helpful

Əlaqəli yazılar