Əlaqəli yazılar

Eminent, immanent, imminent

Bir-birinə bənzəyən bu sözlərin hamısı sifətdir, amma hər birinin tamamilə fərqli mənası var.

✍️ Eminent – görkəmli

an eminent lawyer – görkəmli hüquqşünas

✍️ Imminent – gözlənilən, qaçılmaz, qarşıdan gələn

A new trade agreement is imminent. – Yeni ticarət razılaşması gözlənilir.

İmminent disaster – qaçılmaz fəlakət

✍️ Immanent – xas olan, daimi

Hope is immanent in human nature. – Ümid insan təbiətinə xasdır.

Hazırladı: Madam Helpful

Əlaqəli yazılar