Əlaqəli yazılar

Excel bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı

Ölkəmizdə, MS OFFICE proqramından istifadə edənlər ingilis və rus dillərindən daha çox istifadə edir. Bu reallıq Excel proqramında da özünü göstərir. Bu səbəbdən düşündüm ki, bu yazımda Sizə ingilis dilində olan funksiyaların rus dilində qarşılığını yazım. Ümid edirəm, faydalı olacaqdır.

ENGLISH RUSSIAN
ABS ABS
ADDRESS АДРЕС
AND И
AVERAGE СРЗНАЧ
AVERAGEIF СРЗНАЧЕСЛИ
AVERAGEIFS СРЗНАЧЕСЛИМН
BAHTTEXT БАТТЕКСТ
BIN2DEC ДВ.В.ДЕС
BIN2HEX ДВ.В.ШЕСТН
CEILING ОКРВВЕРХ
CHAR СИМВОЛ
CHOOSE ВЫБОР
CODE КОДСИМВ
COLUMN СТОЛБЕЦ
COLUMNS ЧИСЛСТОЛБ
CONCATENATE СЦЕПИТЬ
COUNT СЧЁТ
COUNTA СЧЁТЗ
COUNTBLANK СЧИТАТЬПУСТОТЫ
COUNTIF СЧЁТЕСЛИ
COUNTIFS СЧЁТЕСЛИМН
DATE ДАТА
DATEVALUE ДАТАЗНАЧ
DAY ДЕНЬ
DEC2BIN ДЕС.В.ДВ
DEC2HEX ДЕС.В.ШЕСТН
EOMONTH КОНМЕСЯЦА
EVEN ЧЁТН
EXACT функция СОВПАД
FACT ФАКТР
FIND НАЙТИ
FLOOR ОКРВНИЗ
HEX2BIN ШЕСТН.В.ДВ
HEX2DEC ШЕСТН.В.ДЕС
HLOOKUP ГПР
HYPERLINK ГИПЕРССЫЛКА
IF ЕСЛИ
IFERROR ЕСЛИОШИБКА
INDEX ИНДЕКС
INDIRECT ДВССЫЛ
INFO ИНФОРМ
INT ЦЕЛОЕ
ISBLANK ЕПУСТО
ISERROR ЕСЛИОШИБКА
ISEVEN ЕЧЁТН
ISNA ЕНД
ISNONTEXT ЕНЕТЕКСТ
ISNUMBER ЕЧИСЛО
ISODD ЕНЕЧЁТ
ISTEXT ЕЧИСЛО
LARGE НАИБОЛЬШИЙ
LEFT ЛЕВСИМВ
LEN ДЛСТР
LOOKUP ПРОСМОТР
LOWER СТРОЧН
MATCH ПОИСКПОЗ
MAX МАКС
MEDIAN МЕДИАНА
MID ПСТР
MIN МИН
MOD ОСТАТ
MODE МОДА
MONTH МЕСЯЦ
N Ч
NA НД
NETWORKDAYS ЧИСТРАБДНИ
NOT НЕ
NOW ТДАТА
ODD НЕЧЁТ
OFFSET СМЕЩ
OR ИЛИ
PERCENTILE ПЕРСЕНТИЛЬ
PI ПИ
PROPER ПРОПНАЧ
QUARTILE КВАРТИЛЬ
RAND СЛЧИС
RANDBETWEEN СЛУЧМЕЖДУ
RANK РАНГ
REPLACE ЗАМЕНИТЬ
REPT ПОВТОР
RIGHT ПРАВСИМВ
ROMAN РИМСКОЕ
ROUND ОКРУГЛ
ROUNDDOWN ОКРУГЛВНИЗ
ROUNDUP ОКРУГЛВВЕРХ
ROW СТРОКА
ROWS ЧСТРОК
SEARCH ПОИСК
SMALL НАИМЕНЬШИЙ
STDEV СТАНДОТКЛОН
SUBSTITUTE ПОДСТАВИТЬ
SUM функция СУММ
SUMIF СУММЕСЛИ
SUMIFS СУММЕСЛИМН
SUMPRODUCT СУММПРОИЗВ
TEXT ТЕКСТ
TODAY СЕГОДНЯ
TRANSPOSE ТРАНСП
TRIM СЖПРОБЕЛЫ
UPPER ПРОПИСН
VLOOKUP ВПР
WEEKDAY ДЕНЬНЕД
WEEKNUM НОМНЕДЕЛИ
YEAR ГОД
TRUE ИСТИНА

Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. Bildiyiniz kimi, biz – “INNAB” komandası olaraq ana dilində peşəkar inkişafı təmin etmək məqsədi ilə məzmun (kontent) yaratmaqla da məşğuluq. İşinə məsuliyyətlə və həvəslə yanaşan komandamız bu işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirir. Komandamız məzmunlarımızın daha çox insanların izləməsini görüb daha da motivasiya olur. Bu işdə sizin də dəstəyinizə ehtiyacımız var. Bu postu paylaşmaqla, həmçinin hər baxıb bəyəndiyiniz videoları, məqalələri daha çox insana tövsiyyə etməklə, youtube kanalımıza, bloqumuza, facebook/linkedin/instagram səhifəmizə abunə olmaqla həm bizi motivə edə, həm də peşəkar inkişafınız üçün zəmin yarada bilərsiniz.

Əlaqəli yazılar