Əlaqəli yazılar

Gecə-gündüzlə bağlı ifadələr

İngilis dilində night (gecə) və day (gün, gündüz) sözlərindən ibarət 2 oxşar ifadə var:

1. Night and day – gecə-gündüz, fasiləsiz. Bu ifadə “day and night” şəklində də istifadə olunur.

🖊️The store is guarded day and night. – Mağaza gecə-gündüz mühafizə olunur.

🖊️We had to work night and day to get the work finished. – İşi bitirmək üçün gecə-gündüz işləməli olduq.

2. Night or day – istənilən vaxt. Bu ifadə “day or night” şəklində də istifadə olunur.

🖊️ You can call me night or day. – İstənilən vaxt mənə zəng edə bilərsən.

Hazırladı: Madam Helpful

Əlaqəli yazılar