HR Data Analitika Təlimi

HR Data Analitika təlimi İnsan resusları sahəsində peşəkar mütəxəssislər hazırlamaq üçün təşkil edilmişdir. Bu təlim proqramında HR ilə Data Analitika sahələri sintez olunmuşdur. HR Data Analitika təlimi 48 saatı əhatə etmişdir. Təlim zamanı 100 dən çox praktiki test, əhatəli təlim planı və sertifikat əldə etmək imkanı qazanacaqsınız. HR Data Anatika təlimimiz 12 dərsdən ibarət olacaq, tədris proqramı ilə tanış olmaq istəsəniz, aşağıda sağ tərəfdə olan pdf yüklə hissəsinə klik edə bilərsiniz.

HR Data Analitika təlimində öyrənəcəksiniz

HR Data Analitika təliminə qoşulmaqla siz İnsan Resursları peşəkarı olaraq İR ilə bağlı metriklər müəyyən etmək, məlumat əsaslı qərar və proqnoz vermək, verilənləri şərh etmək və vizuallaşdırma alətlərindən istifadə etmək kimi səriştərələ sahib olmaqla idarə heyəti üçün həqiqi və dəyərli biznes partnyoru ola bilərsiniz.

HR Data Analitikanın əhəmiyyəti

Müasir idarəetmə qaydaları İnsan Resursları mütəxəssislərinin qurumun fəaliyyətində əhəmiyyətli səlahiyyət sahibinə çevrilməsini tələb edir. Rəqabətin artması ilə bağlı məlumat əsaslı qərar vermək, böyük şəkli görmək əsas səriştətələrdən hesab edilir. Artıq, idarəetmə komandası effektiv insan resursları idarəetməsinin biznesin həcmi və gəlirliliyində xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyinin fərqindədir. Dövlət və özəl qurumlar İnsan Resursları İdarəetmə Sistemləri (İRİS və ya HRMS) və bulud texnologiyalarının imkanlarından faydalanaraq gündəlik fəaliyyətlərini təşkil edirlər. Müasir İR peşəkarları bu informasiya sistemlərində formalaşan datalardan düzgün istifadə edərək biznes strategiyasına uyğun ölçülə bilən metriklər müəyyən edir, metriklər arasında qarşılıqlı əlaqəni qurur, beynəlxalq və yerli tərübəyə əsasən təhlil edir, oxunaqlı diaqram və cədvəllər yaradaraq dataları vizuallaşdıır, İR sahəsində data əsaslı qərar və proqnoz verir. Bu səriştələr nəticəsində İnsan Resursları peşəkarları öz klassik, uzun müddətli sınaqlardan keçməyən və biznes tələblərinə cavab verməyən mövqeyindən uzaqlaşaraq, biznes tələlərinə daha uyğun, sahibkarın həqiqi və dəyərli biznes partnoru statusunu əldə edə bilirlər.

HR Data Analtikasınınn İR əməliyyatlarında rolu

Beləliklə, İR analitik İR əməliyyatları, Performansın dəyərləndirilməsi, təlim və inkişaf, liderliyin inkişafı, istedadlı mütəxəssislərin əldə edilməsi, xüsusi istedadlı kadrların tapılması və işə cəlb edilməsi kimi İnsan Resurslarının bütün qərarvermə və idarəetmə mexanizmlərinə öz töhvəsini verə bilirlər. HR Data Analtikasının  İnsan resuslarının idarə edilməsi işlərində tətbiqi həm səmərəliliyi artırır həm də mövcud məlumatların dəqiq analiz və təhlil edilməsi işlərini asanlaşdırır.

HR Data Analitikası Təlimində iştirak

“İnnab Business School”un peşəkar təlimçiləri tərəfindən qlobal təcrübələrə istinad edilərək, yerli praktika və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun hazırlanan təlim planı əsasın “HR Data Analitics” təliminə qoşulun, çalışdığınız qurumun sözün əsl mənasında biznes partyoru siz olun!

Tədris forması

Saat 19:00-21:00 aralığında (oflayn)

Qeyd: Saytda hərf səhvləri axtarış zamanı öndə çıxmaq üçün bilərəkdən edilmişdir.

Tez-tez verilən suallar

Excel orta yaxud yuxarı səviyyə
İR sahəsində təcrübə

İnsan Resursları əməkdaşları

  • İR-nin bütün modulları, funksiyaları üzrə analitik biliklər
  • Nümunələr əsasında data baza modelinin qurmaq
  • Oxunaqlı və İR ilə bağlı vəziyyəti ifadə edə bilən hesabatlar hazırlamaq
  • İR funksiyaları üzrə metriklərin təyin etmək
  • Metriklər arasında əlaqə qurmaq
  • Beynəlxalq və yerli tərübəyə əsasən təhlil etmək
  • Oxunaqlı diaqram və cədvəllər yaradaraq dataları vizuallaşdırmaq
  • İR sahəsində data əsaslı qərarvermə və proqnoz verməni öyrənmək

Tədrisin sonunda imtahan nəticələrinə əsaslanaraq iştirakçılara 4 dərəcə üzrə iştirakçı (33%-50%), yetərlilik (51%-65%), müvəffəqiyyət (66-83%) və fərqlənmə (84% və yuxarı) sertifikat təqdim olunacaq.

Qeyd: 33%-dən aşağı göstərici göstərən tələbələrə sertifikat təqdim olunmayacaq.

"İnnab Karyera Mərkəzi"nin dəstəyi ilə 90% üzəri performans göstərən iştirakçıların işlə təmin olunması üçün köməklik edilir.

Müraciət üçün

formu doldurun

sizə zəng edək.