Əlaqəli yazılar

HTML dərs 4 – Fərdi simvolların formatlanması

HTML 4.1 – Mətnin fraqmentlərinin seçilməsi

HTML 4.2 – Yuxarı və aşağı indekslərin yaradılması

HTML 4.3 – Mətnin verilmiş şriftlə çıxarılması