Əlaqəli yazılar

IM2: Vahid məbləğin gələcək dəyəri (FV)

Vahid məbləğin gələcək dəyəri, bu gün əlimizdə olan pulun investisiya ediləcəyi təqdirdə bizə nə qədər gəlir gətirəcəyi haqqında məlumat verən konsepsiyadir. Aşağıdakı düstürla hesablanır:

FV = PV * (1+ i)n

FV – gələcək dəyər

PV – bugünkü dəyər

i – faiz dərəcəsi

n – dövr, müddət

Misal: əgər bu gün banka 100 AZN illik 10% mürəkkəb faiz dərəcəsi ilə 5 illik depozit qoyularsa, faizlərin illik hesablandığını nəzərə alsaq, 5 ilin sonunda əldə edəcəyimiz məbləği hesablayaq (fərz olunur ki, bu müddət ərzində depozit hesabımızdan pul çəkməmişik):

  1                                                   

PV = 100

i = 10% və ya 0.1

n = 5

FV = ?

FV = 100 * (1+ 0.1)5 = 161.051

Bizim haqqında danışdığımız gələcək dəyər faiz illik hesablanmaq şərtilə idi. Bəs faiz rüblük və ya dəvamlı hesablandıqda gələcək dəyər nə cür tapılacaq? Gəlin bunlara tək-tək izah verək:

Vahid məbləğin gələcək dəyəri (faiz rüblük hesablandıqda)

Misal: əgər bu gün banka 100 AZN illik 10% mürəkkəb faiz dərəcəsi ilə 5 illik depozit qoyularsa, faizlərin rüblük hesablandığını nəzərə alsaq, 5 ilin sonunda əldə edəcəyimiz məbləği hesablayaq (fərz olunur ki, bu müddət ərzində depozit hesabımızdan pul çəkməmişik):

İlk olaraq, müddəti və faizi tapaq. Faizlər rüblük hesablandığı üçün müddət N=5(il)*4(rüb)=20. Bizə verilən faiz illik faiz olduğu üçün rüblük faizimiz I/Y=10%(illik faiz)/4(rüb)=2.5%.

PV = 100

i = 2.5% və ya 0.025

n = 20

FV = ?

FV = 100 * (1+ 0.025)20 = 163.86

Vahid məbləğin gələcək dəyəri (faiz davamlı (continious) hesablandıqda)

Misal: əgər bu gün banka 100 AZN illik 10% mürəkkəb faiz dərəcəsi ilə 5 illik depozit qoyularsa, faizlərin davamlı (continious) hesablandığını nəzərə alsaq, 5 ilin sonunda əldə edəcəyimiz məbləği hesablayaq (fərz olunur ki, bu müddət ərzində depozit hesabımızdan pul çəkməmişik):

Faizlərin davamlı (continious) hesablandığı halda gələcək dəyər aşağıdakı düstürla hesablanır:

FV=PV*eRT

FV – gələcək dəyər

PV – bugünkü dəyər

R-faiz dərəcəsi

T-müddətdir

FV=100*e0.1*5 =164.87

Alınan nəticələrdən də görünür ki, faizlərin hesablanma periodu artdıqcan pulun gələcək dəyəri də artır.

Qeyd edək ki, maliyyədə faiz dərəcəsinin hansı period üzrə tətbiq olunduğu qeyd edilmirsə o həmişə illik faiz dərəcəsi olaraq götürülür.


Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. Bildiyiniz kimi, biz – “INNAB” komandası olaraq ana dilində peşəkar inkişafı təmin etmək məqsədi ilə məzmun (kontent) yaratmaqla da məşğuluq. İşinə məsuliyyətlə və həvəslə yanaşan komandamız bu işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirir. Komandamız məzmunlarımızın daha çox insanların izləməsini görüb daha da motivasiya olur. Bu işdə sizin də dəstəyinizə ehtiyacımız var. Bu postu paylaşmaqla, həmçinin hər baxıb bəyəndiyiniz videoları, məqalələri daha çox insana tövsiyyə etməklə, youtube kanalımıza, bloqumuza, facebook/linkedin/instagram səhifəmizə abunə olmaqla həm bizi motivə edə, həm də peşəkar inkişafınız üçün zəmin yarada bilərsiniz.