Əlaqəli yazılar

İngilis dilində 0 (sıfır)

İngilis dilində 0 (sıfır) bir neçə sözlə ifadə olunur:

1) Zero – Sıfır rəqəmi ingiliscə “zero” adlanır. Temperaturu ifadə etmək üçün “zero” istifadə olunur.

• It was five degrees below zero last night. – Dünən axşam temperatur -5 dərəcə idi.

2) Nought – Britaniya ingiliscəsində onluq kəsri ifadə etmək üçün “nought”, amerikan ingiliscəsində isə “zero” istifadə olunur.

• 0.5 – nought point five (BrE); zero point five (AmE)

2.03 – two point nought three (BrE); two point zero three (AmE)

3) Oh – telefon, otaq, avtobus, tramvay nömrələrini və illəri ifadə etmək üçün istifadə olunur.

• The meeting is in Room 102 (one oh two). – İclas 102 nömrəli otaqdadır.

• We need to take Bus 305 (three oh five). – Biz 305 nömrəli avtobusa minməliyik.

• She was born in 1806 (eighteen oh six). – O, 1806-cı ildə anadan olub.

• My telephone number is 06681 050 520 (oh double six eight one oh five oh five two oh). – Telefon nömrəm 06681 050 520-dir.

4) Nil – futbolda hesabı ifadə etmək üçün istifadə olunur.

• Our team won the game six nil (6-0). – Komandamız oyunda 6-0 hesabı ilə qalib gəldi.

5) Love – tennisdə hesabı ifadə etmək üçün istifadə olunur.

• The score is fifteen love (15-0). – Hesab 15-0-dır.

Müəllif: Madam Helpful