Əlaqəli yazılar

İngilis dilində ölkə və xalqlarla bağlı ifadələr

1. Go Dutch (with somebody) – restoranda hesabı bölüşmək

• Sally said she wouldn’t let her friend pay for her meal. She prefers to go Dutch. – Sally dedi ki, yemək hesabını dostunun ödəməsinə icazə verə bilməzdi. O, hesabı bölüşməyə üstünlük verir.

2. Talk for England –çox danışmaq

• I’m so sorry I’m late. I couldn’t get away from Linda. She can talk for England! – Gecikdiyim üçün üzr istəyirəm. Lindadan ayrıla bilmirdim. O, çox danışır.

3. Pardon my French – nalayiq ifadə üçün üzr istəyirəm

4. Take French leave –işi icazəsiz tərk etmək

• The driver took French leave. – Sürücü işi icazəsiz tərk etdi.

5. It’s all Greek to me – heç bir şey anlamamaq

• I tried to watch a TV show about physics last night, but I gave up. It was all Greek to me. – Dünən fizika haqqında televiziya proqramına baxmağa çalışdım, amma vaz keçdim. Heç nə anlaya bilmədim.

6. Mexican standoff – narazılıq, fikir ayrılığı

• There seems to be a Mexican standoff in the talks as neither the buyer or seller can agree on a price. – Görünür, alıcı və satıcı qiymətdə razılığa gələ bilmədikləri üçün danışıqlarda fikir ayrılığı var.

7. Chinese whispers- şayiə

• All this talk about the President resigning is just Chinese whispers.– Prezidentin istefası haqqında danışılanların hamısı sadəcə şayiədir.

Hazırladı: Madam Helpful