Əlaqəli yazılar

İngilis dilində “rəngli” ifadələr

1) black sheep – bir qrup insanın, ailənin üz qarası

My oldest brother is the black sheep in our family. He dropped out of school at fifteen. – Böyük qardaşım ailəmizin üz qarasıdır. O, 15 yaşında məktəbdən ayrılıb.

2) to be green with envy – paxıllıq etmək

I am green with envy over her new car. – Mən onun yeni maşınına paxıllıq edirəm.

3) to have a green thumb/green finger – bağ-bağça salmaqda qabiliyyətli olmaq

This garden used to look so beautiful when my mum lived here. She definitely had a green thumb. – Anam burada yaşayanda bağça çox gözəl görünürdü. O, bağ-bağça salmaqda qabiliyyətli idi.

4) out of the blue – gözlənilmədən

I got a phone call from a long-lost friend out of the blue last week. – Keçən həftə çoxdan görmədiyim dostumdan telefon zəngi aldım.

5) with flying colours – mükəmməl nəticə ilə

He passed his exams with flying colours. – O, imtahanları mükəmməl nəticə ilə keçdi.

6) to see someone’s true colours – kiminsə əsl üzünü görmək

I thought I knew her so well, but it was only until I asked her for the money she owed me that I saw her true colours. – Elə bilirdim onu yaxşı tanıyıram, amma onun əsl üzünü mənə borclu olduğu pulu istəyəndə gördüm.

7) to see red – əsəbiləşmək

I immediately saw red and wanted to prove him wrong. – Mən dərhal əsəbiləşdim və onun səhv olduğunu sübut etmək istədim.

8 ) red tape – bürokratiya, süründürməçilik

The new rules should help cut the red tape for farmers. – Yeni qaydalar fermerlər üçün bürokratiyanı aradan qaldırmalıdır.

9) to catch red handed – cinayət başında yaxalamaq

The kids were caught red handed stealing chocolate bars. – Uşaqlar şokolad oğurlayarkən yaxalandılar.

10) to be in the red – borclu olmaq

When we were in the red, we almost had to sell the house. – Borcumuz olanda, demək olar ki, evi satmağa məcbur olmuşduq.

Hazırladı: Madam Helpful