Əlaqəli yazılar

Lie vs lay

“Lie /laɪ/” felinin əsas mənaları

1️⃣ Uzanmaq – bu mənada “lie” feli qaydasızdır (irregular) və keçmiş zaman forması “lay /leɪ/” olur.

✔️Don’t lie in the sun for too long. – Günəşin altında çox uzun müddət uzanmayın.

✔️For a few minutes he just lay there. – O, bir neçə dəqiqə orda eləcə uzandı.

2️⃣Yalan danışmaq – bu mənada “lie” feli qaydalıdır (regular) və keçmiş zaman forması “lied” olur.

✔️ I would never lie to you. – Heç vaxt sənə yalan demərəm.

✔️She lied about her age. – O, yaşını yalan dedi.

Qeyd. “Lie” həm də isimdir və “yalan” mənasını verir.

Lay /leɪ/ sözünün mənaları:

1️⃣ “Üfüqi vəziyyətdə qoymaq” mənasını verir, qaydasız (irregular) feildir. Keçmiş zaman forması “laid /leɪd/” olur.

✔️He laid his hand on my shoulder. – O, əlini çiynimə qoydu.

✔️ Lay the suitcase on the bed, please. – Zəhmət olmasa, çamadanı çarpayının üzərinə qoyun.

2️⃣ Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, “lie” (uzanmaq) felinin keçmiş zaman formasıdır.

Hazırladı: Madam Helpful

Əlaqəli yazılar