Əlaqəli yazılar

MS Word dərs 2 – Şriftlə və paraqrafla bağlı tənzimləmələr, üslublar və dəyişiklik qrupuna daxil olan əmrlər

Ms Word 2.1 – Şriftlə bağlı aparılan tənzimləmələ

MS Word 2.2 – Paraqrafla bağlı aparılan tənzimləmələr

MS Word 2.3 – Üslublar və dəyişiklik qrupuna daxil olan əmrlər