Əlaqəli yazılar

PowerPoint dərs 6 – Smart art və qrafiklər

6.1 – Insert menyusu – Smartart

6.2 – Insert menyusu Qrafiklər üzərində iş