1. 

Hansı maliyyə hesabatı müəyyən bir vaxta müəssisənin cari maliyyə vəziyyətini göstərir?

2. 

Maliyyə hesbatlarının hansı pilləsində toplanmış məlumatlar əsasında müxtəlif əmsallar hesablanır və qrafiklər qurulur?

3. 

Aşağıdakılardan hansı maliyyə hesabatlarına aid deyil?

4. 

Müqavilə üzrə olan bütün xərcləri tam düzgün şəkildə müəyyən etmək mümkün olmadıqda gəlirlər hansı metodla tanınmalıdır?

5. 

XYZ müəssisəsinin maliyyə hesabatında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir (hər bir maddə aktivlərə nisbət şəklində verilmişdir):

Untitled

XYZ müəssisəzinin cəmi öhdəliklərinin kapitala nisbəti nə qədərdir?

6. 

XYZ müəssisəsinin maliyyə hesabatlarında aşağıdakı məlumatlar yer alır:

Untitled1

Bu məlumatlara əsaslanaraq müəssisənin 2007-ci ilin sonuna xalis mənfəətini və kapitalındakı dəyişməni hesablayın.

7. 

ZZ bankının səhmdarlarına divident verməsi hansı fəaliyyətə daxildir (U.S. GAAP üzrə təsnifləşdirmədə )?

8. 

Müəssisə aşağıda qeyd edilmiş alışları və satışları həyata keçirmişdir. Fərz edək ki, müəssisə hazır məhsulların uçotunu LIFO üsulu ilə aparır. Müəssisənin qalıq məhsulunun dəyəri nə qədərdir?

1

 

9. 

Maliyyə hesabatlarının təhlilində hansı növ auditor rəyinə üstünlük verilir?

10. 

A müəssisəsi B müəssisəsinə 50 ədəd işçi kürsüsi satır. A müəssisəsi malları göndərməmişdən əvvəl satış məbləğini qəbul edir. Bu zaman A müəssisəsinin balans hesabatında hansı əməliyyat baş verəcək?


Sualları cavablandırdıqdan yekun nəticəni təsdiqləməyi unutmayın.Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir