1. 

Aşağıdakılardan hansı öhdəlikləri daha yaxşı ifadə edir?

2. 

A şirkəti emissiya etdiyi ümumi səhmləri bazara çıxarır və digər tərəfdən şirkətə avadanlıq alır. Bunları nəzərə alaraq aşağıdakılardan hansı doğrudur?

3. 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda biznesin hansı fəaliyyət növləri üzrə pul axınları əks olunur?

4. 

A müəssisəsi icarəyə ofis götürür və növbəti 12 ayın icarə haqqını ödəyir. Bu zaman A müəssisəsinin balans hesabatında hansı əməliyyat baş verəcək?

5. 

Müəssisənin 2014-cü il ərzindəki satışları üzrə məlumatlar aşağıda qeyd edilmişdir:

6

Müəssisənin 2014-cü il mənfəət və zərər hesabatında xalis gəliri (net revenue) nə qədərdir?

6. 

Amortizasiya xərclərinin hesablanmasının hansı metodunda aktivin istifadə dövründə hər il eyni məbləğdə amortizasiya xərci hesablanır?

7. 

Müddətsiz (istifadə müddəti qeyri-müəyyən olan) qeyri-maddi aktivlər (fiziki formaya malik olmayan aktivlər) hansı müddətə amortizasiya edilir?

8. 

Aşağıdakılardan hansı mənfəətlilik əmsalı deyil?

9. 

Balans hesabatı müəssisəni təhlil edən şəxsə aşağıda qeyd edilənlərdən hansı üzrə məlumat verir?

10. 

Aşağıdakılardan hansının aktivlərdəki azalmaya aidiyatı yoxdur?


Sualları cavablandırdıqdan yekun nəticəni təsdiqləməyi unutmayın.Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir