1. 

Fərz edək ki, siz internetdən video yükləyirsiniz. Videonun yüklənmə vaxti hansı ölçü sisteminə aiddir?

2. 

Aşağıdakılardan hansı təhlili statistikaya (Inferential Statistics) aiddir:

3. 

Keyfiyyət üzrə dəyişənlər (Categorical (qualitative) variables) üçün hazırlanan cədvəl formaları hansılardır?

4. 

İlin əvvəlində 200 000 man investisiya edilmişdir, ilin sonunda investisiyanın dəyəri düşərək 100 000 man olmuşdur. Lakin, növbəti ilin yekununa yenidən investisiyanın qiyməti dəyərlənərək 200 000 man olmuşdur. İnvestisiyanın gəlirlilik dərəcəsini hesablayın (Geometrik ortalama ilə):

5. 

Verilənlər hansı formada paylanır?

6. 

Aşağıdakılardan hansı iki dəyişən (X & Y) arasındakı xətti əlaqənin gücünü ölçür?

7. 

Zərin 5 dəfə atılması halında neçə mümükün hal vardır?

8. 

Siz 7 kitabınızdan 3-nün rəfdə yerini dəyişmək istəyirsiz. Bu kitablar rəfdə nəçə cür düzülə bilər?

9. 

Hansı seçmə üsulu ilə seçilmiş verilənlər toplunu tam şəkildə təmsil edir?

10. 

Aşağıdakılardan hansılar Kəsilməz Ehtimal Paylanmalarına (Continuous Probability Distributions) aiddir?


  1. Bernulli ; 2. Binomial ; 3. Puasson ; 4. Geometrik ; 5. Normal ; 6. Uniform ; 7. Üstlü (Exponential)


Sualları cavablandırdıqdan yekun nəticəni təsdiqləməyi unutmayın.Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir