1. 

Statistikada kəmiyyət üzrə dəyişənləri (Numerical (quantitative) variables) ölçmək üçün hansı sistemlərindən istifadə edilir?

2. 

Böyük həcmli verilənlər bazası üzərində işləyərkən izlənən mərhələlərin ardıcıllığı aşağıdakılardan hansında düzgün qeyd edilmişdir?

3. 

Verilənlər neçə mənbəədən toplanılır?

4. 

Kəmiyyət üzrə iki dəyişəndə baş verən dəyişiklikləri bir yerdə izləmək üçün istifadə edilən ən optimal qrafik növü hansıdır?

5. 

1 , 5 , 2 , 27 , 17 , 45 , 22 verilənlər arası maksimum məsafəni (Range) təyin edin:

6. 

Dispersiyanın (Variance) kvadrat kökü aşağıdakılardan hansına bərabərdir?

7. 

95% verilən orta qiymətindən neçə standart kənarlaşma (Standard Deviation) ilə yayınır?

8. 

Bankın baş ofisində otaqların 80%-də printer, 50%-də isə skayner var. Otaqların 35%-də isə həm printer həm də skayner var. Printer olan otaqlarda skayner olma ehtimalı nədir (P (skayner | printer))?

9. 

Kitab rəfində sizin 7 kitabınız var. Bu kitablardan oxumaq üçün 3-nü təsadüfən seçmək istəyirsiniz. Kitabların seçilməsində neçə cür mümkün hal kombinasiyası var?

10. 

Çörək bişirən zavod iddia edir ki, xammaddələrin qiyməti bahalaşır və ortalama bir cörəyin maya dəyəri 40 qəpiyə başa gəlir. Dövlət irəli sürülmüş bu iddianın doğruluğunu yoxlamaq istəyir (fərz edək ki, toplu normal paylanmaya sahibdir). a=0.10; n=25; seçmə ortalaması = 41.1; S (seçmənin standart kənarlaşması) = 10; df=25-1=24; ±t 24; 0.10 = ± 1.318.

7

Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


Sualları cavablandırdıqdan yekun nəticəni təsdiqləməyi unutmayın.Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir