Günümüzdə risk menecmentin maliyyə sektorunda əhəmiyyəti danılmazdır. Baş verə biləcək risklərin vaxtında müəyyən edilməsi və mitiqasiyası risk menecerlərdən nəzəri və təcrübi biliklər tələb edir.  Lakin bu sahə Azərbaycanda  yeni bir fəaliyyət olduğu üçün müvafiq biliklər əldə etmə imkanları məhdudlaşır. Bunu nəzərə alaraq Risk Menecment sahəsində biliklərinizi təkmilləşdirmək üçün INNAB Sizə aşağıdakı məqalələri təqdim edir: