Əlaqəli yazılar

ST dərs 2 – Verilənlərin formalaşdırılması

Statistika-1 – 2.1.Verilənlərin toplanması

Statistika-1 – 2.2.Cədvəllərin hazırlanması

Statistika-1 – 2.3.Qrafiklərin hazırlanması (keyfiyyət dəyişənləri üzrə)

Statistika-1 – 2.4.Qrafiklərin hazırlanması (kəmiyyət dəyişənləri üzrə)