Əlaqəli yazılar

ST dərs 4 – Ehtimal nəzəriyyəsi

Statistika-1 – 4.1. Ehtimal nəzəriyyəsinə giriş

Statistika-1 – 4.2.Şərti Ehtimal

Statistika-1 – 4.3.Bayes teoremi

Statistika-1 – 4.4.Mümkün halların sayılması qaydaları