Əlaqəli yazılar

ST17:Uniform və Üstlü paylanma

1

Uniform paylanma: elə bir ehtimal paylanmasıdır ki, burada təsadüfi dəyişənlərin baş vermə ehtimalları bir-birinə bərabərdir. Bu paylanamaya düzbucaqlı paylanma da deyilir. Aşağıdakı düsturla hesablanır:

2

Riyazi gözləmə (Ortalama):

3

Standart kənarlaşma:

4

Misal: deyək ki, uniform paylanma 2 ≤ X ≤ 6 intervalındadır. Bu intervalda dəyişənlərin baş vermə ehtimalları nədri?

5

Gördüyümüz kimi, 2 ≤ X ≤ 6 intervalında olan dəyişənlərin baş vermə ehtimalı 25%-dir. Gəlin bu misalda verilənlərin neçə faizinin 3 ≤ X ≤ 5 intervalında olduğunu hesablayaq, yəni P(3 ≤ X ≤ 5) hesablayaq:

Bunun üçün düzbucaqlının sahə düsturundan istifadə edirik

6

Nəticə, verilənlərin 50%-i 3 ≤ X ≤ 5 intervalında yerləşir.

Üstlü paylanma: iki hadisə arasındakı vaxtı ölçür. Buna misal olaraq telefona gələn zənglər arasındakı vaxtı, bankda emeliyyatlar arasındakı vaxtı deyə bilərik. Aşağıdakı düstürla hesablanır:

7

Misal: fərz edək ki, müştəri xidmətlərinə saatda 15 müştəri yaxınlaşır. Müştərilər arası vaxtın 3 dəqiqədən az olması ehtimalı nədir?

Həlli: 3 dəq = 3 / 60 = 0.05 saat

          8

Nəticə, ardıcıl gələn iki müştəri arasındakı vaxtın 3 dəqiqədən az olma ehtimalı 52.76%-dir.

9


Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. Bildiyiniz kimi, biz – “INNAB” komandası olaraq ana dilində peşəkar inkişafı təmin etmək məqsədi ilə məzmun (kontent) yaratmaqla da məşğuluq. İşinə məsuliyyətlə və həvəslə yanaşan komandamız bu işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirir. Komandamız məzmunlarımızın daha çox insanların izləməsini görüb daha da motivasiya olur. Bu işdə sizin də dəstəyinizə ehtiyacımız var. Bu postu paylaşmaqla, həmçinin hər baxıb bəyəndiyiniz videoları, məqalələri daha çox insana tövsiyyə etməklə, youtube kanalımıza, bloqumuza, facebook/linkedin/instagram səhifəmizə abunə olmaqla həm bizi motivə edə, həm də peşəkar inkişafınız üçün zəmin yarada bilərsiniz.