Əlaqəli yazılar

ST23: Topluda dəyişmə fərqinin test edilməsi

1

Test zamanı aşağıdakı mərhələlər izlənir:

  • Seçmələrin ortalamaları arasındakı fərqlər tapılır.

2

  • Fərq üzrə ortalama hesablanır (buradakı n fərqlərin sayıdır).

3

  • Fərq üzrə standart kənarlaşma hesablanır.

4

 

  • μD üzrə test statistikini hesablayırıq (d.f. = n-1)

5

  • tSTAT-ın hansı sahəyə düşdüyünə baxılır və qərar qəbul edilir.
  • μD üzrə etibarlılıq intervalı müəyyən edilir.

6

Misal: XYZ şirkəti satış təmsilçilərini “müştəri məmnuniyyətinin artırılması” təliminə göndərmişdir. Şirkət təlimin müştəri şikayətlərinə təsirini ölçmək istəyir. Təhlil üçün aşağıdakı məlumatlar toplanmışdır:

7

8

9

tSTAT = -1.66 > -4.604 olduğu üçün H0 rədd edilmir. Belə nəticəyə gəlirik ki, təlimin müştəri şikayətlərinə ciddi təsir etdiyinə dair kifayət qədər sübut yoxdur.

10


Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. Bildiyiniz kimi, biz – “INNAB” komandası olaraq ana dilində peşəkar inkişafı təmin etmək məqsədi ilə məzmun (kontent) yaratmaqla da məşğuluq. İşinə məsuliyyətlə və həvəslə yanaşan komandamız bu işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirir. Komandamız məzmunlarımızın daha çox insanların izləməsini görüb daha da motivasiya olur. Bu işdə sizin də dəstəyinizə ehtiyacımız var. Bu postu paylaşmaqla, həmçinin hər baxıb bəyəndiyiniz videoları, məqalələri daha çox insana tövsiyyə etməklə, youtube kanalımıza, bloqumuza, facebook/linkedin/instagram səhifəmizə abunə olmaqla həm bizi motivə edə, həm də peşəkar inkişafınız üçün zəmin yarada bilərsiniz.