Modul Dərs Menyu adı Dərsin təsviri
Təlim barədə ön söz Təlimin məqsədi, tədris planı, formatı
1 Verilənlər bazası ilə tanışlıq Verilənlər bazası nədir?
1.1. Verilənlər bazalarının modelləri və “relational database” termini Verilənlər bazası modelləri ilə qısa tanışlıq
1.2. Verilənlər bazalarına münasibətli yanaşma Cədvəllər arasında əlaqə yoxsa münasibət?
1.3. SQL nədir? SQL, T-SQL yoxsa PL/SQL? SQL və onun dialektləri ilə qısa tanışlıq
1.4. İşçi lövhəsinin hazırlanması. Microsoft SQL Server Management Studio Praktiki dərs. Sorğuların yazılması və icrası üçün idarəetmə sistemi
1.5. VBİS. Microsoft SQL Server tərəfindən sorğuların icrası mexanizmi Microsoft SQL Server  quruluşu və işləmə prinsipi
1.6. Books Online for SQL Server 2014 (BOL). T-SQL sintaksisinin oxunuş qaydası T-SQL üzrə rəsmi online ədəbiyyat. T-SQL sintaksisi ilə tanışlıq
1.7. T-SQL sintaksisi və elementləri T-SQL sintaksisi və elementləri ilə tanışlıq
2 DML – Verilənlərin Emalı Dili Verilənlər bazasında olan obyektlərin emalı üçün əmrlər qrupu
2.1. Bir cədvəldən SELECT əmri Verilənlər bazasının bir cədvəlindən sorğu məlumatlarını almaq
2.2. WHERE şərti Sorğuların filtrlənməsi
2.3. Operatorlar. Məntiqi operatorlar (Logical Operators) Operatorlarla tanışlıq. Məntiqi operatorlarının istifadəsi
2.3.1. BETWEEN və NOT BETWEEN operatorları
2.3.2. LIKE operatoru
2.3.3. IN və NOT IN  operatorları
2.3.4. AND, OR, ALL və ANY operatorları
2.3.5. SOME və EXISTS operatorları
2.4. Operatorlar. Müqayisə operatorları (Comparison Operators)
2.5. Operatorlar. Riyaziyyat operatorları (Arithmetic Operators)
2.6. Operatorlar. Sətir operatorları (String Operators)
2.7. NULL NULL yoxsa sıfır?
2.8. CONTAINS, IS [NOT] NULL və FREETEXT predikatları Predikatlarla tanışlıq
2.9. TOP və DISTINCT şərtləri
2.10. GROUP BY şərti Qruplaşdırma şərti ilə tanışlıq
2.11. Daxili funksiyalarla tanışlıq Daxili funksiyalarla tanışlıq
2.12. Daxili funksiyalar. Ümumiləşdirmə funksiyaları (Aggregate Functions) Ümumiləşdirmə funksiyaları ilə tanışlıq
2.13. HAVING şərti Daha bir qruplaşdırma şərti
2.14. ORDER BY şərti Sıralama şərtləri ilə tanışlıq
2.15. OFFSET, FETCH NEXT … ONLY şərtləri SQL 2012 də yaradılmış yeni şərtlər
2.16. WITH (common_table_expression) şərti Müvəqqəti nəticə şərti ilə tanışlıq
2.17. Daxili funksiyalar. Analitik funksiyalar (Analytic Functions) SQL 2012 də yaradəlmış yeni funksiyalarla tanışlıq
2.17.1. LAG və LEAD
2.17.2. FIRST_VALUE LAST_VALUE
2.17.3. CUME_DIST
2.17.4. PERCENTILE_CONT, PERCENTILE_DISC və PERCENT_RANK
2.18. Daxili funksiyalar. Sətir fuksiyaları (String functions) Sətir funksiyaları ilə tanışlıq
2.18.1. LEFT və RIGHT
2.18.2. LTRIM və RTRIM
2.18.3. CHARINDEX və  PATINDEX
2.18.4. LEN və DATALENGHT
2.18.5. SUBSTRING və STR
2.18.6. UPPER, LOWER, REVERSE, REPLICATE və PEPLACE
2.18.7. CONCAT
2.19. Məntiq funksiyaları (Logical Functions). CHOOSE və IIF
2.20. Riyaziyyat funksiyaları (Mathematical Functions)
2.21. CASE, COALESCE, ISNULL və NULLIF ifadələri
2.22. Alt sorğular
2.23. Bir neçə cədvəldən SELECT əmri Məlumatın bir neçə cədvəldən alınması
2.23.1. INNER JOIN
2.23.2. LEFT OUTER JOİN
2.23.3. RİGHT OUTER JOİN
2.23.4. FULL OUTER JOİN
2.23.5. UNION və UNION ALL oparatorları
2.23.6. EXCEPT və INTERSECT oparatorları
2.24. View Tərkibi (sütünlarlar və sətirlər) sorğuyla təyin edilən virtual cədvəl
2.25. INSERT əmri Cədvələ verilənlər daxil etmək
2.26. UPDATE əmri Cədvəldə verilənləri dəyişmək
2.27. DELETE əmri Cədvəldə olan verilənləri silmək
2.28. MERGE əmri Cədvələ  digər cədvəldən verilənlər daxil etmək və ya dəyişmək
3 DDL – Verilənlərin Təyini Dili Verilənlər bazasının strukturunun təyin edilməsi qrupu
3.1. CREATE əmri Verilənlər bazasının obyektlərini yaratmaq
3.1.1. Verilənlər tipləri. Tam ədədlər (Exact numerics)
3.1.2. Verilənlər tipləri. Təxmini ədədlər ( Approximate numerics)
3.1.3. Verilənlər tipləri. Tarix və zaman (Date and time)
3.1.4. Daxili funksiyalar. Tarix və zaman funksiyaları (Date and Time functions)
3.1.5. Verilənlər tipləri. Simvolik sətirlər (Character strings)
3.1.6. Verilənlər tipləri. Yunikod simvolik sətirlər (Unicode character strings)
3.1.7. Verilənlər tipləri. İkili sətirlər (Binary strings)
3.1.8. Verilənlər tipləri. Digər verilənlər tipləri (Other data types)
3.2. Daxili funksiyalar. Dəyişmə funksiyarı (Conversion Functions) Verilənlərin dəyişdirilməsi funksiyaları ilə tanışlıq
3.2.1. CAST və CONVERT funksiyaları
3.2.2. TRY_CAST, TRY_CONVERT, PARSE və TRY_PARSE funksiyaları SQL 2012 də yaradılmış verilənlərin dəyişdirilməsi funksiyaları
3.5. Cədvəllərin normal formaları Cədvəllərin qaəbul olunmuş normal formaları ilə tanışlıq
3.6. UNIQUE & PRIMARY KEY. Açar məhdudiyyətləri Açar məhdudiyyətləri
3.7. FOREIGN KEY, CHECK & DEFAULT Açar məhdudiyyətləri Açar məhdudiyyətləri. Davam
3.8. ALTER və DROP əmrləri Bazanın strukturunu dəyişmək və silmək
3.9. TRUNCATE TABLE  əmri Cədvəldə olan bütün verilənləri silmək
4 DCL – Verilənlərə Nəzarət Dili və ya Təhlükəsizlik Əmrləri Verilənlər bazasının obyektlərinin təhlükəsizliyi əmrləri qrupu
4.1. GRANT əmri Verilənlər bazasına istifadəçiyə müəyyən icazələr vermək
4.2. REVOKE əmri Verilənlər bazasına istifadəçiyə müəyyən icazələri geri almaq
4.3. DENY əmri Verilənlər bazasına istifadəçiyə qadağalar qoymaq
5 TCL – Tranzaksiyalara Nəzarət Dili Əməliyyatların idarə edilməsi qrupu
5.1. BEGIN TRANSACTION əmri Tranzaksiyanın başlanması
5.2. COMMIT TRANSACTION əmri Tranzaksiyanın təsdiqlənməsi
5.3. ROLLBACK TRANSACTION əmri Tranzaksiyanın dayandırılması və ya tamamlanması
6 CFL – Axına Nəzarət Dili BEGIN…END, TRY…CATCH və s. əmrlər  qrupu
6.1. BEGIN…END
6.2. RETURN
6.3. BREAK və CONTINUE
6.4. THROW
6.5. TRY…CATCH
6.6. GOTO label
6.7. WAITFOR
6.8. IF…ELSE
6.9. WHILE
7 Funksiya və Prosedur dili T-SQL dilində prosedur proqramlaşdırma imkanları
7.1. Dəyişənlər
7.2. Fərdi funksiyalar (User-defined Functions)
7.3. Prosedurlar
7.4. Triggerlər
7.5. Kursorlar
8 XML əmrləri Sorğuların XML cədvəllərinə çıxarılması

6 Responses

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir