İki ədəd arasındakı ədədlərdən ibarət siyahı hazırlanması

Exceldə Data Validation vasitəsilə siyahı hazırlamaq mümkündür. Fərz edək ki, aşağıdakı cədvəldəki kimi verilmiş konkret iki ədəd arasındakı ədədlərdən ibarət siyahı hazırlamaq lazımdır. Bunun üçün aşağıdakı əməliyyatlar icra olunmalıdır: Cədvələ köməkçi sütun əlavə olunur. Həmin sütunda 1-dən 1000-ə qədər ədədlər yazılır. Əgər cədvəlinizdəki ədədlər böyükdürsə, sıranı uzada bilərsiniz. Fill series əmri ilə silsilə vahidi bir […]