SQL7: Sum, average, count funksiyaları

Bizə aylıq əmək haqqına dair hesabat lazım ola bilər. Bu zaman ishchi_maash cədvəlində olan məlumatlar əsasında lazım olan hesabatı hazırlaya bilərik. İlkin olaraq əmək haqqının ümumi cəmini tapaq: Select sum(maash)  as ‘Əmək haqqı fondu’ from ishchi_maash Orta əmək haqqını hesablamaq üçün aşağıdakı scriptdən istifaəde olunur: Select avg(maash) as ‘Orta əmək haqqı’ from ishchi_maash Təşkilatda əməkhaqqı […]