Gəlirdən çıxılmayan xərclər

Vergi məcəlləsinin X fəsilinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclər istisna olmaqla, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır. Vergi Məcəlləsinin 109-cu maddəsinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclər aşağıdakılardır. Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin və bu Məcəllənin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq kapital xarakterli digər xərclərin […]

Mühasibatlıq kursları və 1C proqramı

  “İnnab Business School”-un təşkil etdiyi Mühasibatlıq kurslarında  tələbələr müəssisədə çalışan hər hansı bir mühasibin bilməli olduğu  nəzəri və praktiki biliklərə sahib olacaqdır,həmçinin 1c proqramını öyrənəcəklər. Müasir müəssisəsinin gəlir və xərclərinin, mənfəət və zərərinin, inventarlarının, vergi və iqtisadi öhdəliklərinin uçotu aparılması, biznesin cari durumunun təhlil edilməsi onun ən vacib əməliyyatları hesab edilir. Ona görə də […]