Exceldə REPLACE funksiyası

Exceldə müəyyən mətni başqası ilə əvəz edilməsi üçün REPLACE funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi =REPLACE(Mətn, Neçənci simvoldan başlayaraq əvəz etmə başlayacaq həmin indeks, Neçə simvol əvəz ediləcək, Hansı mətnlə əvəz ediləcək həmin mətn) Məsələn, “Bilik Paylaşdıqca Artar” sözündə “Artar” sözünü “Çoxalar” sözüylə əvəz edək. Bunun üçün A1 xanasına “Bilik Paylaşdıqca Artar” cümləsini B1 xanasına =REPLACE(A1,19,5,”Çoxalar”) funksiyasından istifadə edərək “Bilik Paylaşdıqca Çoxalar” cümləsi ilə […]