Gəlirdən çıxılmayan xərclər

Vergi məcəlləsinin X fəsilinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclər istisna olmaqla, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır. Vergi Məcəlləsinin 109-cu maddəsinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclər aşağıdakılardır. Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin və bu Məcəllənin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq kapital xarakterli digər xərclərin […]