Exceldə Frequency funksiyası

Exceldə Frequency funksiyası statistik funksiyalar qrupuna aiddir. Satış və marketinq üzrə vəzifələr Exceldə verilənlərin analizi, hesabatların hazırlanması və vizuallaşdırma bacarıqları tələb etdiyindən bu sahədə ən çox istifadə olunan Excel funksiyalarından biri Frequency funksiyasıdır. Fərz edək ki, il ərzində aylar üzrə məhsulun daha çox hansı miqdarda satıldığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunun üçün ilk növbədə A4:B16 xanalarında aylar […]

“55 Dərsə Excel” kitabı

“55 dərsə Excel” kitabı Exceli A-dan Z-ə öyrədən stolüstü kitab Müasir iş dünyasında sektorundan asılı olmayaraq dövlət və özəl müəssisələrdə, habelə fiziki şəxslər tərəfindən ən çox istifadə edilən proqramlardan biri Excel proqramıdır. Excel vasitəsi ilə məlumatların saxlanılması, emal edilməsi, hesabatlılığın təmin edilməsi, müxtəlif hesablamaların aparılması, işlərin təqib edilməsi yerinə yetirilir. Proqramın çox funksiyalı olmasına nəzərən […]