Peşəkar Excel №1 – INDEX

“Peşəkar Excel” bölməsinin ilk video dərsi LOOKUP&REFERENCE(axtarış və istinad) funksiyakarından olan INDEX haqqında danışmışıq. İndex funksiyası vasitəsilə axtarış edilən ərazidə lazım olan xanadakı dəyər qaytarılır. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini, ondan praktiki istifadə etməyi və bəzi Excel hiylələrini öyrənmiş olacaqsınız. https://www.youtube.com/watch?v=WRf9G-SHEZI&t=s     Dərsin faylını yüklə: INDEX 21-ci əsrdə Microsoft Excel proqramı biznes […]

Peşəkar Excel №2 – SUM, SUMIF, SUMIFS

“Peşəkar Excel” bölməsinin ikinci video dərsi Math&Trig(Riyazi və Triqonometrik) funksiyakarından olan SUM, SUMIF və SUMIFS haqqındadır. Adından da göründüyü kimi bu funksiyalar cəmləmə və ya şərtə(şərtlərə) görə cəmləmə əməliyyatını yerinə yetirir. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini və ondan praktiki istifadə etməyin yollarını öyrənəcəksiz. Video dərsi youtube kanalımızadan izləyə bilərsiz.   https://www.youtube.com/watch?v=Kc8xhz9dZtA&t=s     […]

Peşəkar Excel №3 – PRODUCT

“Peşəkar Excel” bölməsinin üçüncü videodərsi Math&Trig(riyazi və triqonometrik) funksiyalarından olan PRODUCT haqqındadır. Bu funksiya daxil edilmiş ədədlər arasında vurma əməliyyatını yerinə yetirir. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini, ondan praktiki istifadə etməyi və eyni zamanda DPRODUCT və İMPRODUCT funksiyaları haqqında da məlumat əldə etmiş olacaqsınız.   https://www.youtube.com/watch?v=hJVk79SRlB8&t=s     Dərsin faylını yüklə: PRODUCT 21-ci […]

Peşəkar Excel №5 – MOD, QUOTIENT

“Peşəkar Excel” bölməsinin beşinci videodərsi Math&Trig(riyazi və triqonometrik) funksiyakarından olan QUOTİENT və MOD haqqındadır. Bu funksiyalar bölmə əməliyyatı yerinə yetirən zaman qisməti və qalığı tapmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyaların işləmə prinsipini və onlardan praktiki istifadə etməyi öyrənəcəksiniz.   https://www.youtube.com/watch?v=R0sBjbN_Eec&t=s     Dərsin faylını yüklə: MOD, QUOTIENT 21-ci əsrdə Microsoft Excel proqramı […]

Peşəkar Excel №6 – ROUND

“Peşəkar Excel” bölməsinin altıncı videodərsi Math&Trig(riyazi və triqonometrik) funksiyalarından olan ROUND haqqındadır. Bu funksiya daxil edilmiş ədədi müəyyən dəqiqlikdə yuvarlaqlaşdırır. Buna görə də onun rolu maliyyə, statistik, analiz hesabatlarında əvəzolunmazdır. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini, Home→Number→İncrease/Decrease Decimal alətindən fərqini və ondan praktiki istifadə etməyi öyrənəcəksiniz. https://www.youtube.com/watch?v=AOauelXMYXQ&t=s   Dərsin faylını yüklə: ROUND 21-ci əsrdə […]

Peşəkar Excel №7 – CONCATENATE

“Peşəkar Excel” bölməsinin yeddinci videodərsi TEXT(mətn) funksiyalarından olan CONCATENATE haqqındadır. Bu funksiya müxtəlif xanalardakı verilənləri bir xanada birləşdirmək üçün nəzərdə tutulub və baza üzərində işləyənlər üçün əvəzedilməzdir. Funksiyanın alternativi ampersand(&) işarəsidir. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini, ondan praktiki istifadə etməyi, üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını, oxşar funksiyalar ilə fərqini və bəzi Excel hiylələrini öyrənmiş olacaqsınız. […]

Peşəkar Excel №8 – SEARCH,FIND

“Peşəkar Excel” bölməsinin səkkizinci videodərsi TEXT(mətn) funksiyalarından olan SEARCH və FIND funksiyaları haqqındadır. Bu funksiyalar nəticə olaraq, axtardığımız simvolun mətn daxilində yerləşmə indeksini qaytarır. Videodərsliyi izləməklə siz bu iki funksiya arasındakı fərqi, funksiyaların işləmə prinsipini, ondan praktiki istifadə etməyi öyrənmiş olacaqsınız. https://www.youtube.com/watch?v=BzGh5ImkrCo&t=1s   Dərsin faylını yüklə: SEARCH,FIND   21-ci əsrdə Microsoft Excel proqramı biznes mühiti […]

Peşəkar Excel №9 – LEN, LEFT, MİD, RİGHT

“Peşəkar Excel” bölməsinin doqquzuncu videodərsi TEXT(mətn) funksiyalarından olan LEN, RİGHT, MİD, LEFT haqqındadır. Bu funksiyalar mətndəki simvolların sayını tapmaq(LEN) və mətni sağdan(RİGHT), soldan(LEFT) və ortadan(MİD) kəsmək üçün nəzərdə tutulub və baza üzərində işləyənlər üçün əvəzedilməzdir. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini, ondan praktiki istifadə etməyi və bəzi Excel hiylələrini öyrənmiş olacaqsınız.   https://www.youtube.com/watch?v=7HJT3zf4gIs&t=1s   […]

Peşəkar Excel №10 – HLOOKUP

“Peşəkar Excel” bölməsinin onuncu videodərsi LOOKUP&REFERENCE(axtarış və istinad) funksiyalarından olan HLOOKUP haqqındadır. İş həyatımızda baza üzərində axtarış edərkən əsasən VLOOKUP, MATCH, İNDEX funksiyalarından istifadə etsək də üfüqi axtarış zamanı bu funksiya əvəzedilməzdir. Videodərsliyi izləməklə siz HLOOKUP funksiyanın işləmə prinsipini, ondan praktiki istifadə etməyi və bəzi Excel hiylələrini öyrənmiş olacaqsınız.   https://www.youtube.com/watch?v=ugbuwlXJzdY&t=1s     Dərsin faylını […]

Peşəkar Excel №11 – MATCH

“Peşəkar Excel” bölməsinin on birinci videodərsi LOOKUP&REFERENCE (axtarış və istinad) funksiyalarından olan MATCH haqqındadır. Bu funksiyanın köməyi ilə hər hansı bir dəyərin onun olduğu diapazonda hansı sırada yerləşdiyini tapmaq mümkündür. Ayrılıqda çox nadir hallarda istifadə edilən bu funksiyanın digər funksiyalar ilə kombinasiyası ilə əvəzolunmaz işlər görmək mümkündür. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini, ondan […]