Peşəkar Excel №14 – AGGREGATE

“Peşəkar Excel” bölməsinin on dördüncü videodərsi Math&Trig(riyazi və triqonometrik) funksiyalarından olan AGGREGATE haqqındadır. Bu funksiya vasitəsilə biz görünən diapazonlar üzərində riyazi əməliyyatlar aparmaqla yanaşı, həmçinin daxil edilmiş diapazonda olan xəta dəyərlərini nəzərə almadanda riyazi əməliyyatlar apara bilərik. Məs: bildiyimiz kimi SUM və ya SUBTOTAL funksiyasına daxil diapazonda hər hansı xəta dəyəri varsa hər iki funksiyalarında […]