Təşkilati mədəniyyətin 4 tipi

Holland menecment konsultantı Fons Trompenaars təşkilati mədəniyyətin 4 tipini müəyyənləşdirmişdir: inkubator, ailə, idarəolunan raket, Eyfel qülləsi. Ailə tipi Ailə tipli təşkilati mədəniyyət iyerarxik və şəxsiyyətyönümlü olması ilə xarakterizə olunur. Belə təşkilati mədəniyyət gücə əsaslanır, qayğıkeş valideyn kimi qəbul edilən və heyət üçün ən yaxşısının nə olduğunu bilən lider tərəfindən idarə edilir. Trompenaars bu tip təşkilati […]