IM5: Annuitet məbləğin cari dəyəri (PVA)

Annuitet məbləğin cari dəyəri – müəyyən bir müddət ərzində interval üzrə ödənilən sabit pul məbləğinin cari dəyəridir. Annuitet məbləğin cari dəyəri (PVAO – ordinary annuity): pul axınları dövrün sonunda müşahidə edilir. Aşağıdakı düstürla hesablanır: A – annuitetin məbləği i – faiz dərəcəsi n – dövr, müddət Misal: Bankdan kredit götürürsünüz. Kreditin illik ödənişi  hər il […]