IM5: Annuitet məbləğin cari dəyəri (PVA)

Annuitet məbləğin cari dəyəri – müəyyən bir müddət ərzində interval üzrə ödənilən sabit pul məbləğinin cari dəyəridir. Annuitet məbləğin cari dəyəri (PVAO – ordinary annuity): pul axınları dövrün sonunda müşahidə edilir. Aşağıdakı düstürla hesablanır: A – annuitetin məbləği i – faiz dərəcəsi n – dövr, müddət Misal: Bankdan kredit götürürsünüz. Kreditin illik ödənişi  hər il […]

IM1: Sadə və mürəkkəb faiz

Pulun zaman dəyəri, bu gün əlimizdə olan pulun investisiya ediləcəyi təqdirdə bizə nə qədər gəlir gətirəcəyi, və ya gələcəkdə bizə vəd edilən pulun bu günki dəyəri haqqında məlumat verir. Pulun zaman dəyəri haqqında daha ətraflı danişmadan əvvəl, sadə və mürəkkəb faiz ilə yaxından tanış olaq: Sadə faiz dərəcəsi – əsas məbləğ üzərindən qazanılan puldur. Qazanılmış […]