MH9: Hər səhmə düşən mənfəətin hesablanması metodları

Səhm – sahibinə gəlirinin bir hissəsini dividend şəklində almaq, şirkətin idarə olunmasında iştirak etmək və ləğvi halında əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüququ verən qiymətli kağızdır. Səhmlər adi və imtiyazlı səhmlərə bölünürlər. Adi səhmlər imtiyazlı səhmlərə nisbətən daha gəlirli və daha riskli hesab olunur. Səhm üzrə mənfəətin hesablanması üçün iki metoddan istifadə edilir: Səhm üzrə […]