ST18: Seçmə üsulu və seçmənin növləri

Seçmənin ümumi topludan üstün olan cəhətləri nələrdir? Təhlilin seçmə üzərindən aparılması topluya nəzərən daha az vaxt və xərc tələb edir. Seçmə üsulu necə təsnif edilir? Seçmə üzərində işləyən təhlilçi toplu üzərində işləyən təhlilçiyə nəzərən daha az enerji sərf edir və daha operativ işləyir. Seçmə üsulları aşağıdakı kimi təsnif  edilir. Seçmənin növləri aşağıdakılardı Həmçinin üsulları kimi […]