Exceldə TRIM (Artıq boşluqların aradan qaldırılması) funksiyası

Excelə müəyyən proqramlardan məlumatları import edərkən və ya istifadəçilər tərəfindən məlumatlar daxil edilərkən bəzən bir boşluq əvəzində sözlər arasında bir neçə boşluq qoyula bilər. Bu artıq boşluqların aradan qaldırılması üçün TRIM funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi: =TRIM(Mətn) şəklindədir. Aşağıdakı misalda Bilik Paylaşdıqca Artar Sözlərinin arasına bir boşluq əvəzinə bir neçə boşluq qoyaq. TRIM funksiyasından istifadə edərək bir […]