Excel panellərində olmayan maraqlı əmrlər

Excelin File panelindəki Options bölməsi vasitəsilə panellərdə olmayan faydalı və maraqlı əmrləri cəld müraciət panelinə (Quick Access Toolbar) əlavə etmək mümkündür. Bunun üçün ilk öncə ardıcıllıqla aşağıdakı əmrlər icra olunur: File-Options-Quick Access Toolbar. Açılan pəncərənin “Choose commands from” hissəsindən “Commands Not in the Ribbon” seçimi edib aşağıdakı əmrləri əlavə edə bilərik: AutoFilter – istənilən kriteriya üzrə […]