Peşəkar Excel №16 – AVERAGE, AVERAGEİF, AVERAGEİFS

“Peşəkar Excel” bölməsinin on altıncı videodərsi Statistical(statistik) funksiyakarından olan AVERAGE, AVERAGEİF, AVERAGEİFS funksiyaları haqqındadır. Bu funksiyaların köməkliyi ilə daxil edilmiş ədədlərin ədədi ortası tapılır (Ədədi orta – ədədlərin cəminin onların sayına nisbətidir). AVERAGEİF, AVERAGEİFS funksiyaların köməkliyilə isə həmin əməliyyata şərt və ya şərtlər tətbiq edilir. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyaların işləmə prinsipini, onlardan praktiki istifadə […]

Excel bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı

Ölkəmizdə, MS OFFICE proqramından istifadə edənlər ingilis və rus dillərindən daha çox istifadə edir. Bu reallıq Excel proqramında da özünü göstərir. Bu səbəbdən düşündüm ki, bu yazımda Sizə ingilis dilində olan funksiyaların rus dilində qarşılığını yazım. Ümid edirəm, faydalı olacaqdır. ENGLISH RUSSIAN ABS ABS ADDRESS АДРЕС AND И AVERAGE СРЗНАЧ AVERAGEIF СРЗНАЧЕСЛИ AVERAGEIFS СРЗНАЧЕСЛИМН BAHTTEXT БАТТЕКСТ […]

SQL7: Sum, average, count funksiyaları

Bizə aylıq əmək haqqına dair hesabat lazım ola bilər. Bu zaman ishchi_maash cədvəlində olan məlumatlar əsasında lazım olan hesabatı hazırlaya bilərik. İlkin olaraq əmək haqqının ümumi cəmini tapaq: Select sum(maash)  as ‘Əmək haqqı fondu’ from ishchi_maash Orta əmək haqqını hesablamaq üçün aşağıdakı scriptdən istifaəde olunur: Select avg(maash) as ‘Orta əmək haqqı’ from ishchi_maash Təşkilatda əməkhaqqı […]