Bir VLOOKUP, yoxsa iki LOOKUP? Hansı daha sürətlidir?

Maliyyəçilər, insan resursarı əməkdaşları, analtiklər, və böyük məlumat bazası ilə işləyən hər kəsin funksiyalar bölməsində ən çox istifadə etdiyi funksiyalardan biri də VLOOKUP funksiyasıdır. LOOKUP funksiyası ilə işləyərkən verilənlərin ilk öncə sort edilməsi və bəzən gözlənilməyən dəyərlərin qaytarması bu funksiyanın populyarlığını daha da azaltmışdır. Buna baxmayaraq,  VLOOKUP funksiyasını da bu sahədə ideal  deyil. Səbəb isə, […]