Exceldə tarixi ay və həftənin gününə çevirmək (Text funksiyası)

Exceldə Text funksiyası vasitəsilə xanaya yazılmış məlumatı bir tipdən digərinə çevirmək və ya eyni tip daxilində məlumatın formasını dəyişmək mümkündür. Məsələn, bu funksiya vasitəsilə tarix tipində olan məlumatdan ayı və həftənin gününü ayıra bilərik. =TEXT(B1,”MMMM”) verilən tarixdən ay adını seçib bütöv yazır; =TEXT(B1,”MMM”) verilən tarixdən ay adını seçib 3 hərfini yazır; =TEXT(B1,”DDDD”) verilən tarixdən həftənin […]