BA II Plus Kalkulyator

Maliyyə və statistika üzrə hesablamaların daha sürətli aparılması üçün ən çox istifadə edilən elektron hesablama maşını növlərindən biridir. Bir çox beynəlxalq sertifikatlı imtahanlarda (CFA, FRM və d.) bu kalkulyatordan istifadəyə icazə verilir. Maliyyə və statistika üzrə əsas göstəricilərin  BA II Plusda hesablanması aşağıda göstərilmişdir: Kalkulyatorun Tənzimlənməsi Bundan sonrakı hesablamalar standart kalkulyator rejimində hesablanacaqdır. Rejimin bir […]