Solver add-in №2 – GRG Nonlienar, Simplex LP Solving methods and Binary constraint

Bu dəfə Solverin Simplex LP və GRG Nonlinear həll metodlarından, eyni zamanda ancaq dəyişənlərə tətbiq edilə bilən və adətən seçim zərurəti olduqda istifadə edilən binary şərtindən danışdıq. Bu videodərsliyi izləməklə siz artıq xətti və qeyri-xətti məsələləri bir-birindən çox asanlıqla ayıra biləcəksiniz. Binary şərtinin köməyilə isə heç vaxt seçim qarşısında qalmayacaqsınız. Video dərsi youtube kanalımızdan izləyə bilərsiz.   […]