Exceldə EDATE funksiyası

Exceldə bəzən qeyd edilən tarixdən müəyyən ay sonra hansı tarixin tapılması zərurəti yarana bilər. Məsələn, Sınaq müddətinə tabe tutulan bir şəxs 02.05.2015 tarixində işə başlayarsa onun 3 aylıq sınaq müddətinin bitmə tarixinin tapılması məsələsi gündəmə gələ bilər. Bunun üçün Exceldə EDATE funksiyasından istifadə edilir.  Funksiyanın sintaksisi =EDATE(başlama tarixi;ay sayı) kimidir. Misalı aşağıdakı şəkildə icra edəriksə şəkildəki […]