SQL8: In və not in şərtləri

İşçilərin siyahısı bazaya yığılarkən hər bir işçiyə ayrı kod verilmişdir. Bizdə 3 işçi kodu olarsa və bu kodların kimə məxsus olduğunu bilmək istəyəriksə o zaman in funksiyasından istifadə edərək aşağıdakı script vasitəsilə həmin  işçilərin məlumatlarını bazadan əldə edə bilərik: Select * from  ishchi_siyahi Where id in  (10011,10015,10020) Nəticə: Yuxarıda etdiyimiz əməliyyatın əksi olaraq əgər həmin […]