ST dərs 4 – Ehtimal nəzəriyyəsi

Statistika-1 – 4.1. Ehtimal nəzəriyyəsinə giriş Statistika-1 – 4.2.Şərti Ehtimal Statistika-1 – 4.3.Bayes teoremi Statistika-1 – 4.4.Mümkün halların sayılması qaydaları

ST10: Bayes teoremi

Bayes teoremi 18-ci ərsdə Tomas Bayes tərəfindən ortaya qoyulmuşdur. Bu teorem şəti və marjinal ehtimallar arasındakı əlaqəni göstərir. Şərti ehtimalın mürəkkəb formasıdır. Misal: Qazma şirkəti qazıdıqları quyuların 40%-dən neft çıxacağını ehtimal edirlər. Quyuların qazmadan əvvəl analiz edilməsi statistikasına görə, neft çıxmış quyuların 60%-i, neft çıxmamış quyuların isə 20%-i ətraflı analiz edilmişdir. Bütün bu məlumatlara əsaslanaraq, […]