ST15: Normal paylanma

Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, kəsilməz təsadüfi kəmiyyət sonsuz sayda qiymətlər ala bilər. Buna nümunə olaraq havanın temperaturunu göstərmişdik. Belə ki, havanın temperaturu müəyyən intervalda kəsilməz qiymət ala bilər. Normal paylanma ele bir paylanmadır ki, burada; Paylanma zəng formalıdır (Bell Shaped), Verilənlər simmetrik paylanmışdır, Ortalama, Median və Mod bir-birinə bərabərdir. Verilənlərin yerləşməsi ortalama (μ), […]