Peşəkar Excel №13 – SUBTOTAL

“Peşəkar Excel” bölməsinin on üçüncü videodərsi Math&Trig(riyazi və triqonometrik) funksiyalarından olan SUBTOTAL haqqındadır. Bu funksiya vasitəsilə biz yalnız görünən diapazonlar üzərində riyazi əməliyyatlar aparmağı öyrənəcəyik. Məs: əgər hər hansı məlumat bazasında müəyyən sətirləri gizlətsək SUM funksiyası gizlədilmiş sətirləri nəzərə almadan cəmləmə funksiyasını həyata keçirəcək. Amma SUBTOTAL ilə görünməyən hissələri nəzərə almadan əməliyyatlar etmək mümkündür. Videodərsliyi […]

Peşəkar Excel №14 – AGGREGATE

“Peşəkar Excel” bölməsinin on dördüncü videodərsi Math&Trig(riyazi və triqonometrik) funksiyalarından olan AGGREGATE haqqındadır. Bu funksiya vasitəsilə biz görünən diapazonlar üzərində riyazi əməliyyatlar aparmaqla yanaşı, həmçinin daxil edilmiş diapazonda olan xəta dəyərlərini nəzərə almadanda riyazi əməliyyatlar apara bilərik. Məs: bildiyimiz kimi SUM və ya SUBTOTAL funksiyasına daxil diapazonda hər hansı xəta dəyəri varsa hər iki funksiyalarında […]

Exceldə rəngli xanaların sayının tapılması

Exceldə rəngli xanaların sayının tapılması üçün nəzərdə tutulmuş funksiya yoxdur. Lakin Excelin mövcud əmr və funksiyalarından istifadə edərək rəngli xanaların sayını tapmaq mümkündür. Aşağıdakı cədvəldə iki rəngdə (yaşıl və narıncı) xanalar var. E sütunundakı rəngli xanaların sayını tapmaq üçün aşağıdakı əməliyyatları ardıcıllıqla yerinə yetiririk: Cədvəlin aşağısında istənilən xanada =SUBTOTAL(102,E2:E20) funksiyasını yazırıq. Funksiyanın nəticəsi 19-dur, çünki bu […]